LENTEKRANS is nog steeds springlevend.

Ondanks de Corona-perikelen en de daarmee gepaard gaande beperkingen, is Lentekrans op de achtergrond nog behoorlijk aan de eg aan het timmeren. Het lijkt ons goed even een update te geven van de stand van zaken rondom Lentekrans.

Lieke Krantzen

  1. Onze jeugdafdeling LOL is weer volop bezig met repeteren. Dit gebeurt onder leiding van een nieuwe dirigent n.l. Lieke Kranzen. Na vele jaren met veel inzet de jeugdafdeling te hebben gedirigeerd, heeft Gerard Bijlmakers het dirigeerstokje overgegeven aan Lieke Krantzen
  2. Gelukkig hebben wij als muziekvereniging de feestelijke tocht van de communicantjes van school naar de kerk met marsmuziek mogen begeleiden. Na een gedwongen rustperiode was dit weer ons eerste buitenoptreden.
  3. Helaas hebben wij diverse akties moeten opschuiven qua tijd. Het bestuur is nog bezig om te bekijken hoe we dit kunnen organiseren. We denken hierbij aan de donateursaktie en de wafelaktie. We houden u op de hoogte.  Dit geldt ook voor ons Nieuwjaarsconcert.
  4. Thuiskienen. Winnaars vanaf mei 2020:

A )Prijswinnaars september 2020:

1: J.M. Koldenhof
2: M.L.F. Smeets – Steffanie
3: J.P. Biemans

B) Prijswinnaars augustus 2020

1: M.L.F. Smeets – Steffanie
2: C.J.E. Sampers – Wulms
3: J.P. Biemans

  • Uitslag thuiskienen juli 2020

1: A.J.L. van der Veer
2: M.L.F. Smeets – Steffanie
3: M. Hoeben

  • Prijswinnaars juni 2020

1: H.A.E. Knoops – Peeters
2: M.L.F. Smeets – Steffanie
3: M. Bekkers – Rutten

  • Prijswinnaars mei 2020

1: Fam. Linssen
2: E.C.K. van Daal – Ernste
3: M. Hoeben